อเมซอนดอกมะลิ

มะลิน้ำ/Double Flowering Arrowhead/ Japanese Arrowhead ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria japonica Hort. ex Vilm. วงศ์: Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง:  45 – 60 เซนติเมตร ลำจ้น: เจริญเป็นกอ ใบ: รูปลูกศร สีเขียว ก้านใบยาว 20 – 30 เซนติเมตร โคนใบแยกเป็นสองแฉก ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม ดอก: ออกเป็นช่อรอบก้านช่อดอก ขนาด 1.5 – 2 เซนติเมตร กลีบดอกบาง สีขาว เรียงซ้อนกันแน่นเป็นกระจุกกลางดอกมีสีเหลืองอ่อน เมื่อดอกแก่ปลายกลีบมีสีขาวอมชมพู ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 15-30 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำไหล และแยกกอ