DIVERGENCE HOUSE – เมื่อ “ต้นไม้” กลายมาเป็น “พระเอก” ของบ้าน

เมื่อต้นไม้ต้องกลายมาเป็นพระเอกของบ้านแทนท่ีจะเป็นตัวประกอบอย่างที่ผ่านมา เรื่องราวของบ้านหลังนี้จึงเริ่มต้นขึ้น