BAANLAESUAN FAIR SELECT 2020
19 – 23 FEB 2020
HALL 9 – 12
IMPACT MUANG THONG THANI

สถาปัตยกรรมแบบ “สั่งตัด” ที่ตอบรับภูมิอากาศแบบทรอปิคัล

“การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมเขตร้อน แต่ความท้าทายคือเราจะส่งเสริมแนวคิดนี้ให้คนสวนใหญ่ในโลกได้อย่างไร”- Design Collective Architects