BaanLaeSuan Fair Midyear
3 – 11 AUG 2019
HALL 98 – 104 BITEC BANGNA

สถาปัตยกรรมแบบ “สั่งตัด” ที่ตอบรับภูมิอากาศแบบทรอปิคัล

“การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมเขตร้อน แต่ความท้าทายคือเราจะส่งเสริมแนวคิดนี้ให้คนสวนใหญ่ในโลกได้อย่างไร”- Design Collective Architects