Cozy Rustic แต่งบ้านยังไงให้อินดัสเทรียล

ยุคนี้ตามคาเฟ่ต่างๆ นิยมตกแต่งร้านให้มีกลิ่นอายแบบ อินดัสเทรียล ผสมผสานของเก่าที่มีร่องรอยดิบๆ ของวัสดุเข้ากับเหล็กและไม้เก่า