COMMON GROUND โคเวิร์กกิ้งสเปซฉบับมืออาชีพในบรรยากาศเรียบเท่ ร่วมสมัย

COMMON GROUND โคเวิร์กกิ้งสเปซฉบับมืออาชีพในบรรยากาศเรียบเท่ ร่วมสมัย แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงความรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเองเหมือนทำงานที่บ้าน