Citizen of Nowhere แบรนด์ที่หยิบของซึ่งใครมองว่าเห่ย มาออกแบบให้คนเห็นแล้วร้องเฮ้ยช่างคิด

Citizen of Nowhere แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ ศรัณย์ เย็นปัญญา หยิบของทั่วไปซึ่งใครอาจมองว่าเห่ย มาออกแบบให้ใคร ๆ เห็นชีวิตที่สองแล้วร้องเฮ้ยโคตรเจ๋ง