หญ้าดอกแดง

หญ้าดอกชมพู ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. ชื่อพ้อง: Rhynhcelytrum repens (Willd) C. Hubb. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุสั้น/หญ้า ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นกอเล็ก สูง ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 20-30 ซม. ดอก: เป็นช่อโปร่ง ยาว 10-20 ซม. มีช่อย่อยเรียงกันห่างๆ มีขนยาวสีขาวแต้มสีแดงถึงม่วงแดง สีจะจางลงเป็นสีชมพูขาว ก้านดอกเล็กและอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ในต่างประเทศใช้เป็นไม้ประดับ หญ้าดอกแดงมักขึ้นตามสองข้างถนน

หญ้าเจ้าชู้

หญ้ากล่อน/หญ้าขี้ครอก/หญ้านกคุ่ม/หญ้ากะเตรย/หญ้าน้ำลึก ชื่อวิทยาศาสตร์: Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 15-30 เซนติเมตร ลำต้น: ทอดนอนไปตามพื้นดินได้ไกล แล้วแตกรากยึดดินไว้ ใบ: มักขึ้นแน่นที่โคนต้น ค่อนข้างแข็งและแห้ง ยาว 2-7 ซม. ดอก: ช่อดอกมีก้าน ช่อตั้งตรง ดอกย่อยจำนวนมากอยู่ตามปลายก้าน กระจายเป็นช่อโปร่ง สีม่วงแดง รูปรีเรียว มีขนแข็งติดอยู่จนผลแก่ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบตามที่โล่ง หรือสนามหญ้า เป็นสมุนไพร ต้นใช้ต้มดื่มขับปัสสาวะ และถอนพิษบางชนิด ราก ต้มน้ำดื่มแก้ท้องเสีย เมล็ด ใช้ขับพยาธิตัวกลม ที่เรียกว่า หญ้าเจ้าชู้ เพราะขนแข็งบนดอกที่เกี่ยวติดเสื้อผ้า