บ้านและสวนรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน

บ้านสองชั้นที่มีหลังคาตัดคล้ายนาขั้นบันได มีสวนขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับห้องพัก ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในเมืองสมัยใหม่