พลูลงยา

พลูนาค/Celebes Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์: Piper ornatum N.E.Br. วงศ์: Piperaceae ประเภท: ไม้เลื้อยขนาดเล็ก อายุหลายปี ลำต้น: สีน้ำตาลอมแดง มีรากพิเศษออกตามข้อ ใบ: ใบรูปหัวใจ กว้าง 4 – 8 เซนติเมตร ยาว 7 – 12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยวหรือเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเรียบ แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ สีเขียวเข้มมีลายสีชมพู เห็นเส้นใบชัดเจนใต้ใบสีม่วงแดง ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: เลี้ยงง่ายและทนทาน