THE MASTER PORSCHE บ้านที่มีพระเอกเป็นรถปอร์เช่

ความพิเศษอยู่ที่การเชื่อมบ้านเดิมของครอบครัวเข้ากับบ้านหลังใหม่ที่มีพระเอกเป็นรถปอร์เช่ หมุนเวียนกันมาเป็นมาสเตอร์พีซของบ้าน