BEAM CAFE รีโนเวตตึกแถวตอนลึกเป็นคาเฟ่สไตล์มิดเซนจูรี่

BEAM CAFE คาเฟ่สไตล์มิดเซนจูรี่ที่แก้ปัญหาพื้นที่หน้าแคบตอนลึก ด้วยการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ตอน คือ ส่วนแล้วทำการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละส่วนก่อนออกแบบ