ATHLETIA แฟล็กชิพสโตร์ที่ใช้วัสดุย่อยสลายง่ายและไม้เบิร์ชจากป่าปลูกมาตกแต่ง

เจาะแนวคิดแฟล็กชิพสโตร์ของแบรนด์ Athletia ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ใหม่ในเครือ e’quipe ที่ตกแต่งด้วยวัสดุย่อยสลายง่าย และใช้ไม้เบิร์ชคัดสรรจากป่าปลูก