Head in the Clouds : Art space – ล่องลอยไปกับงานศิลปะบนคาเฟ่สุดชิล

Head in the Clouds ร้านกาแฟที่ผสมผสานกับงานศิลปะ ที่ตั้งอยู่ในย่านพระนครที่ยังคงกลิ่นอายและอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอาคารโบราณไว้ได้อย่างน่าหลงใหล

ONCE AGAIN IN NANA

ค้นหาความหมายใหม่ของซอยเก่าในเมืองใหญ่ อย่างซอยนานา บนถนนไมตรีจิตต์ วงเวียน 22 กรกฎา ไปพร้อมกัน