TWISTING COURTYARD รีโนเวท บ้านจีน ให้โมเดิร์นด้วยคอร์ตดีไซน์โค้ง

รีโนเวตบ้านเก่า แบบจีนที่เรียกว่า “Siheyuan” หรือบ้านชั้นเดียวที่ล้อมรอบคอร์ตตรงกลางไว้ทั้งสี่ด้าน ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่เอาผนังหินโค้งมาเป็นจุดเด่น