PAKKRET HOUSE บ้านที่กล้าหันหน้าประจันทิศตะวันตกอย่างสง่าผ่าเผย

บ้านที่กำแพงขนาดมหึมาความสูง 7.5 เมตร ตระหง่านไว้ “บังแดด” ยามบ่ายที่จัดว่าร้อนเอาเรื่อง มันยังถูกซอยเป็นริ้ว ๆ ให้ปริออกจากกันเพื่อเหตุและผลบางประการ ดังคำอธิบายของ เชิงชาย เรียวเรืองแสงกุล สถาปนิกจาก Archimontage Design Fields Sophisticated ผู้ออกแบบที่ว่า “เราจงใจสร้างพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นลานที่มีชีวิตที่เกิดจากแสงธรรมชาติในตอนกลางวัน และหลังตะวันตกดินพร้อมกันไป”

SENA HOUSE บ้านที่ธรรมชาติภายนอกกำหนดบรรยากาศภายในร่วมกับสถาปนิก

บ้านโมเดิร์น ที่บริบทรายล้อมอยู่ทั้งหมดทั้งถนนเล็ก ๆ สองด้าน และสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง นำมาสู่การออกแบบรูปอาคารที่ประกอบไปด้วย 3 บุคลิก และ 4 บรรยากาศ ได้แก่ ความขาวกระจ่าง, ดินโคลน, เกล็ดหิน และความโปร่งทะลุ จนมีจุดเด่นที่แสงภายนอกส่องประกายสู่ภายในเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา

BANGKAE HOUSE บ้านที่ฟาซาดไม้ระแนงเลื่อนได้ และมีหัวใจเป็นคอร์ตกลาง

บ้านโมเดิร์น ที่ภายนอกเรียบนิ่ง แต่ซ่อนความโปร่งสบายไว้ภายใน สถาปนิกออกแบบให้มีคอร์ตใจกลางบ้านเพื่อรับลมและแสงสว่าง พร้อมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อาศัย ด้วยการเพิ่มการมองเห็นระหว่างกันจากห้องหนึ่งไปสู่ห้องหนึ่ง