มาทำความรู้จัก “รุกขกร” นักศัลยกรรมต้นไม้ในเมือง

ด้วยปัจจุบันที่โลกพัฒนาเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี ที่ตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์ แต่ความเจริญนี้อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เช่นต้นไม้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเมืองกรุง