ARA CAFE คาเฟ่ทรงสามเหลี่ยม จากตู้คอนเทนเนอร์สามหลัง

ARA CAFE คาเฟ่ที่ประกอบขึ้นจาก ตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 3 ตู้วางประกบกันเป็นสามเหลี่ยม วางเฉียงไปมาเป็นแนวแกน เพื่อให้ตอบรับกับสภาพที่ตั้งที่เป็นหัวมุมถนน