บ้านโมเดิร์นสีขาว ที่ให้แสงธรรมชาติขับเคลื่อนความคิด

ภายใต้รูปลักษณ์ บ้านโมเดิร์นสีขาว ทรงเหลี่ยม ดูเรียบง่ายหลังนี้  ได้ซ่อนสวนสีเขียวที่ใช้พรรณไม้เขตร้อนชื้นไว้ในคอร์ต ซึ่งเป็นหัวใจของบ้านที่ออกแบบมาทั้งเพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติให้เข้ามาสร้างชีวิตชีวาในบ้าน และทั้งเป็นการป้องกันความร้อนจากแสงแดดด้วยการปิดและพรางตามแนวคิด Modern Tropical Design เรื่องการยกใต้ถุนสูงให้ลมผ่าน และการใช้วัสดุอย่าง หน้าต่างบานเกล็ด หรืออิฐช่องลม Design Directory : ออกแบบ: AplusCon Architects Co.,Ltd. บ้านโมเดิร์นสีขาว ออกแบบแสง: Lumen Light เจ้าของ : คุณวัชรพันธ์ นราพงษ์พันธ์   บนที่ดินขนาดไม่ถึง 50 ตารางวา ผืนหนึ่ง ในย่านที่อยู่อาศัยหนาแน่นของสุขุมวิท “บ้านวชิรธรรม” ตั้งอยู่ในที่ตั้งที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดของพื้นที่ รูปร่างของที่ดิน รวมถึงทิศทางของที่ดิน ซึ่งทำให้หน้าบ้านต้องหันหน้าออกรับทิศที่อากาศร้อนที่สุดของไทยอย่างทิศใต้ บนความท้าทายต่าง ๆ ดังกล่าว คุณวัชรพันธ์ นราพงษ์พันธ์ จาก AplusCon Architects Co.,Ltd. ผู้เป็นทั้งสถาปนิกและเจ้าของ บ้านโมเดิร์นสีขาว หลังนี้ เล่าว่าเขาต้องการออกแบบบ้าน 2 […]