HOUSE TRAILER TRICKS ทริคน่ารู้เมื่อเริ่มต้นมีรถบ้าน

ได้เวลาทําความรู้จัก “รถบ้าน” คันใหม่ให้ลึกซึ้งและเตรียมพร้อมก่อนออกผจญภัย กับสิ่งที่ต้องทำหลังจากได้รับรถบ้านมาแล้ว