Anonymous Chair Exhibition : นิทรรศการเก้าอี้นิรนาม

ไม่ใช่ว่า เก้าอี้ ตัวนี้จะไม่มีชื่อเรียก ตรงกันข้าม เราเรียกมันด้วยชื่อมากมายหลากหลาย ตั้งแต่ เก้าอี้ล้านนา เก้าอี้แขนอ่อน เก้าอี้แขนโค้ง เก้าอี้คุณตา ฯลฯ

keyboard_arrow_up