อกาแพนทัส

แอฟริกันลิลี่/African Lily/Agapanthus/Lily of the Nile ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agapanthus ‘Headbourne Hybrids’ วงศ์ : Agapanthaceae ประเภท : ไม้ดอกอายุสั้นหรือ 2 ปี ความสูง :  0.45 – 1 เมตร ลำต้น : อวบน้ำ มีหัวใต้ดิน ใบ : รูปแถบยาวคล้ายดาบ แผ่นใบหนา อวบน้ำ ใบสีเขียวสดหรือสีเขียวอมเทา ดอก : ออกเป็นช่อแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกยาว 30 – 60 เซนติเมตร ดอกย่อยรูปกรวย ปลายแยกเป็น 6 กลีบ เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว ม่วง และฟ้า ผล : แห้งแตก […]