HOUSE BETWEEN THE WALL บ้านระหว่างกำแพงในสไตล์มินิมอล

บ้านมินิมอล ของคู่รักนักออกแบบที่หลงรักในความเรียบน้อยและเน้นบ้านอยู่อาศัยที่ให้ความเป็นส่วนตัว จึงออกมาเป็นบ้านที่อยู่ระหว่างกำแพงสองผืนที่ช่วยตัดออกจากความวุ่นวายของเมือง House Between the Wall นั้นไม่ได้เป็นเพียงชื่อบ้าน แต่ยังเป็นแนวความคิดในการออกแบบบ้านที่เลือกให้ ‘กำแพง’ เป็นมากกว่าผนังขนาดใหญ่ที่ปิดกั้นเส้นแบ่งความเป็นส่วนตัวออกจากโลกที่วุ่นวายด้วยการสร้างสเปซขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อให้สเปซดังกล่าวกลายเป็น ‘บ้านระหว่างกำแพง’ ภายใต้รูปทรงทางสถาปัตยกรรมในลุค บ้านมินิมอล และตรงไปตรงมา แต่ทว่าก็ซุกซ่อนรายละเอียดของการออกแบบฟังก์ชันต่าง ๆ อย่างใส่ใจ บ้านระหว่างกำแพงหลังนี้ออกแบบโดย คุณธนัทเกียรติ จงเกรียงไกร และ คุณกนกกาญจน์ เฮงอุดมทรัพย์ สถาปนิกและผู้ก่อตั้ง ANATOMY ARCHITECTURE + ATELIER ซึ่งนอกจากออกแบบแล้ว ทั้งคู่ยังเป็นเจ้าของบ้านอีกด้วย เมื่อสถาปนิกต้องมาออกแบบบ้านของตนเอง บ้านหลังนี้จึงมีความพิเศษที่น่าสนใจหลายจุดด้วยกัน เนื่องจากแต่เดิมทั้งคู่เคยอาศัยแบบคอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่จำกัดมาก่อน นั่นจึงทำให้บ้านระหว่างกำแพงหลังนี้ได้กลายเป็นการออกแบบเพื่อเติมเต็มฟังก์ชันที่ขาด และเพิ่มเติมสเปซที่ต้องการ ตัวบ้านเป็นการออกแบบและก่อสร้างบนที่ดินของครอบครัว ลักษณะเป็นที่ดินเปล่าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 324 ตารางวา มีความยาวถึง 80 เมตร  ด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือ บริบทโดยรอบเป็นชุมชนพักอาศัย ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว สถาปนิกจึงวางตำแหน่งของบ้านไว้ค่อนไปทางทิศใต้และทิศตะวันออกของที่ดิน เพื่อให้มีพื้นที่ว่างบริเวณหน้าบ้านทางทิศเหนือ ทำให้หากมองภายนอก เราจะเห็นเป็นบ้านสีขาวทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสะอาดตาที่ถูกจัดวางให้ขนานไปกับความยาวของที่ดิน สร้างภาพจำและความโดดเด่นด้วยรูปทรงอาคารที่เรียบง่ายแต่ดูมั่นคง และมีช่องเปิดเท่าที่จำเป็น เนื่องจากต้องการสร้างความเป็นส่วนตัวขณะอยู่ในบ้านนั่นเอง เมื่อพิจารณาทั้งประเด็นเรื่องลักษณะที่ดินและบริบทโดยรอบแล้ว […]