ธรรมชาติขับกล่อมล้อม บ้านไม้ 2 ชั้น

ตอนมาซื้อที่พี่เลือกอากาศเป็นหลัก ที่นี่เย็นสบายตลอดทั้งปี ช่วงหน้าร้อนตอนกลางคืนก็ 21-22 องศาเซลเซียส ถ้าหน้าหนาวประมาณ 12 องศาเซลเซียส บางปีก็ลดไปถึง 6 องศาเซลเซียสเลย