DIY Hanging Planter

ไอเดีย สวนแขวน แสนง่ายทำได้เอง เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ 978-616-387-332-3 นักเขียน อิศรา แพงสี พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม 2556 จำนวน 120 หน้า สวนแขวนเป็นการปลูกต้นแบบหนึ่งที่ใช้พื้นที่ไม่มาก วิธีที่นิยมทำกันก็คือ การแขวนกระถางต้นไม้ไว้ตามชายคาบ้าน การทำสวนแขวนหรือบางครั้งก็เรียก “สวนแนวตั้ง” นั้นมีวิธีทำได้หลายแบบ เช่น ติดตั้งกระถางไว้บนผนัง หรือการทำสวนไว้บนผนังอาคารทั้งภายในและภายนอก สำหรับวิธีทำที่นำเสนอในเล่มนี้เน้นการทำหรือดัดแปลงสิ่งของใกล้ๆ ตัวที่หาได้ง่ายๆ ในบ้านมาทำเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ แล้วนำไปติดตั้งในพื้นที่ใช้สอยต่างๆ HANGING GARDEN FOR SMALL SPACE – สวนแขวนประหยัดพื้นที่