ว่านนกคุ้ม

เปราะป่า/เปราะใหญ่/ว่านถอนโมกขศักดิ์/ว่านนกคุ้มตัวเมีย/ว่านเสือสามทุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia elegans (Wall.) Baker วงศ์: Zingiberaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: พุ่มสูง 20 – 25 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ากลม อวบน้ำ ทอดเลื้อย ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก ขนาดประมาณ 20 เซนติเมตร ปลายใบมนเป็นติ่งแหลม โคนใบมน สีเขียว มีลายประสีเทาสลับเขียวเข้มกระจายทั่ว ก้านใบยาว ดอก: ช่อดอกแทงจากกึ่งกลางลำต้น ดอกสีม่วงอ่อน อัตราการเจริญเติบโต: พักตัวในฤดูหนาว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกหัว การใช้งานและอื่นๆ : หากปลูกในที่แห้งหรือแสงแดดจัดจะทำให้ใบไหม้และเล็กลง นำหัวมาดองเหล้ารับประทานเพื่อบำรุงกำลัง เชื่อว่า หากใครปลูกไว้จะช่วยป้องกันไฟและคุ้มภัยได้

ว่านเทพรักษา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Curcuma sp. วงศ์: Zingiberaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 20-25 เซนติเมตร ลำต้น: อยู่ใต้ดินเป็นเหง้าสั้นๆ เนื้อในหัวสีขาวอมเหลือง มีกลิ่นหอมเย็น ลำต้นเทียมอยู่เหนือดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข่ กว้าง 8-10 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบบาง ดอก: ออกเป็นช่อที่ปลายลำต้นเทียม มีใบประดับรองรับช่อดอกย่อยสีเขียวใส ดอกสีขาวอมม่วง เกสรเพศผู้ที่เป็นหมันเปลี่ยนรูปเป็นกลีบปากหยักเว้าเป็นสองพู มีแต้มสีเหลืองที่กึ่งกลาง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ อัตราการเจริญเติบโต: เติบโตและให้ดอกในฤดูฝน พักตัวในฤดูแล้ง ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : เป็นว่านที่มีสรรพคุณทางเมตตามหานิยม เชื่อกันว่าช่วยปกปักรักษาบ้านเรือนให้พ้นจากอาเพศ หากพกหัวว่านติดตัวจะทำให้มีเสน่ห์