9 หลักการออกแบบบ้านแบบ โฮมออฟฟิศ

ปัจจุบันอาคารประเภทโฮมออฟฟิศได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะคนเราต้องการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าและประหยัดเวลาในการเดินทางไปทำงาน ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานประเภทออฟฟิศนั่งโต๊ะ