KITCHEN GARDEN สวนครัวริมระเบียง

ตกแต่งสวนครัวให้สวยงามในพื้นที่จํากัด นําไปประกอบอาหารได้ และลงมือทำได้ด้วยตัวเอง

ไอเดีย การจัดสวนแนวตั้ง ในพื้นที่แคบๆ

การจัดสวนแนวตั้ง เป็นสวนที่ใช้พื้นที่น้อย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในยุคปัจจุบัน ที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ แต่อยากให้มีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัว

แบบสวน ฮาร์ดสเคป

ไอเดียพื้นและลานในสวนในสไตล์กึ่งฟอร์มัล ลดทอนความแข็งกระด้างของ หญ้า พื้นปูน หิน ไม้ เพิ่มลูกเล่นด้วยการใส่พรรณไม้เขียวชอุ่ม ปล่อยให้มีใบปรก หรือส่วนของต้นทอดเลื้อยมาคลุมฮาร์ดสเคป ก็จะให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น