พันธุ์ไส้เดือน ยอดฮิตติดสวนที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศไทย

ที่ผ่านผู้คนจึงเริ่มหันมาเลี้ยงไส้เดือน กันมากขึ้นจากประโยชน์ที่เกินขนาดตัวไปมาก จนขยายสู่ภายในครัวเรือนที่ใช้เป็นเครื่องกำจัดเศษอาหาร