แอร์โรว์เฮด

Aztex Head/Giant Arrow Head ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria montevidensis Cham. et Schlecht วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำ ความสูง: ประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้น: เจริญเป็นกอ ใบ: รูปหัวลูกศรออกเวียนรอบต้น ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ใบหนาสีเขียวเป็นมัน เห็นเส้นใบชัดเจน ปลายเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ก้านใบอวบน้ำ ดอก: ออกเป็นช่อที่ซอกใบ ยาว 25 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือพุ่มใบ เมื่อบานมีขนาด 5 เซนติเมตร ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-15 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: คล้ายอเมซอน แต่ดอกมีสีเหลืองแต้มน้ำตาลแดงและเป็นดอกแยกเพศ […]

อเมซอนใบพาย

 Bulltongue Arrowhead, Duck Potato, Lance-leaved Arrowhead ชื่อวิทยาศาสตร์: Sagittaria lancifolia L. วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูงกว่า 1 เมตร ลำต้น: มีรากสะสมอาหารเป็นหัวใต้ดิน เจริญเป็นพุ่ม ใบ: รูปหอกแคบเรียว ยาวถึง 40 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้น ยาวกว่า 50 เซนติเมตร  ช่อดอกเป็นช่อเชิงลดออกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 3 กลีบ ดอกขนาดใหญ่ สีขาวบอบบาง ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ดอกเพศผู้อยู่ส่วนบนและมีเกสรสีเหลือง ส่วนดอกเพศเมียอยู่ส่วนล่างของช่อ ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 10-50 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: ช่อดอกเก่ามักมีต้นอ่อนที่นำไปปลูกต่อได้ หรือแยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: […]

อเมซอนใบแดง

Rubra Osiris ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus x barthii H.Mühlberg cv. Double Rojo วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อม สีม่วงแดงคล้ำ เห็นเส้นใบสีแดงคล้ำ เมื่ออายุมากขึ้นใบจะมีสีเขียว ปลายใบมน โคนใบมน ก้านใบเหลี่ยม สีแดงคล้ำ ดอก: ช่อดอกคล้ายอเมซอนใบกลม แต่ก้านช่อดอกมีสีแดงเรื่อ แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในภาชนะ ตั้งประดับสถานที่

บัวฮาวาย

ตับเต่านา/Frogbit ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrocharis morsus-ranae L. วงศ์: Hydrocharitaceae ประเภท: ไม้ลอยน้ำ ลำต้น: มีไหลทอดเลื้อยและรากยึดเกาะกับดินใต้น้ำ ใบ: รูปหัวใจเล็ก ขนาด 5 เซนติเมตร ชูขึ้นเหนือน้ำ สีเขียวเป็นมัน ใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสีอ่อนกว่า กลางใบพองออกคล้ายฟองน้ำ เพื่อพยุงต้นให้ลอยน้ำได้ ดอก: แยกเพศ ออกเป็นช่อ 1 – 4 ดอก ชูขึ้นเหนือน้ำ บานเป็นรูปถ้วย ขนาด 2 เซนติเมตร กลีบดอกกลม 3 กลีบ สีขาว โคนกลีบมีแต้มสีเหลือง มีเกสรสีเหลืองเป็นกระจุก ออกดอกเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ดิน: ดินเหนียวที่มีอินทรียวัตถุสูง น้ำ: เจริญได้ดีในน้ำลึกและตื้น แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นหรือไหล การใช้งานและอื่นๆ:ต้นอ่อนกินเป็นผักได้ นิยมปลูกเป็นไม้น้ำในภาชนะขนาดเล็ก ถ้าน้ำตื้นรากจะหยั่งลงดิน