หน้าวัวใบโคชาแบมบา

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium ‘ Cochabamba’ วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร ใบ: ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 10 – 13 ใบย่อย ใบรูปแถบ กว้าง 1.2 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 25 เซนติเมตร แผ่นใบเรียบ เห็นเส้นใบราง ๆ ก้านใบรวมกลม ยาว 30 – 35 เซนติเมตร ก้านใบย่อยยาว 8 มิลลิเมตร ดอก: ช่อดอกไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: กาบมะพร้าวสับ น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ครึ่งวันเช้า […]