หน้าวัวใบวิตตาริโฟเลียม

หน้าวัวใบยาวแคบ ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium vittarifolium Engl. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: หน้าวัวเลื้อย ลำต้นเล็กเพียง 6 มิลลิเมตร ทรงพุ่ม: ห้อยยาวถึง 1 เมตร ใบ: ใบรูปแถบกว้าง 3 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 0.30 – 1 เมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนังห้อยยาวลงสู่พื้นดิน สีเขียวเหลือบเงิน เห็นเส้นกลางใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาว 15 – 20 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปแถบแคบ กว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม ปลีดอกยาว 5 – 8 […]

หน้าวัวใบกลาดิโฟเลียม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Anthurium gladifolium Schott วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ใบล้มลุก อายุหลายปี ลำต้น: เล็กสั้น เจริญเป็นกอ ทรงพุ่มแผ่ห้อยลง ใบ: รูปใบหอก กว้าง 4 – 5 เซนติเมตร ยาว 30 – 40 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ใบหนาคล้ายแผ่นหนังห้อยลง สีเขียวเหลือบเงิน เห็นเส้นใบชัดเจน ก้านใบกลม ยาวประมาณ 6 เซนติเมตร ดอก: ออกที่ซอกกาบใบ จานรองดอกรูปใบหอก กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 4 – 5 เซนติเมตร สีเขียว ปลีดอกยาว 4 – 5 เซนติเมตร ปลายเรียวเล็ก สีเขียวอ่อน ก้านดอกกลม ยาวประมาณ […]