ดาดทับทิม

Purple Waffle Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Hemigraphis alternata (Burm.f.) Anderson ‘Exotica’ วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้เลื้อย ความสูง: 10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น: คล้ายดาดตะกั่ว ต่างกันที่กิ่งก้านมีขนสีแดง ใบ: รูปไข่ ยาว 5 – 8 เซนติเมตร ขอบใบทั้งสองด้านห่อม้วนขึ้นและมีรอยยับย่นทั้งแผ่นใบ แผ่นใบสีเขียวอมม่วง ใต้ใบสีม่วงแดง อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันเช้าถึงร่มรำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ใช้ปลูกคลุมดินใต้ต้นไม้ใหญ่หรือประดับขอบแปลง หากปลูกในดินที่แฉะต้นจะเน่าง่าย