อเมซอนใบแดง

Rubra Osiris ชื่อวิทยาศาสตร์: Echinodorus x barthii H.Mühlberg cv. Double Rojo วงศ์ : Alismataceae ประเภท: ไม้อยู่เหนือน้ำหรือไม้อยู่ใต้น้ำ ความสูง: สูง 30 – 50 เซนติเมตร ใบ: รูปไข่ป้อม สีม่วงแดงคล้ำ เห็นเส้นใบสีแดงคล้ำ เมื่ออายุมากขึ้นใบจะมีสีเขียว ปลายใบมน โคนใบมน ก้านใบเหลี่ยม สีแดงคล้ำ ดอก: ช่อดอกคล้ายอเมซอนใบกลม แต่ก้านช่อดอกมีสีแดงเรื่อ แสงแดด: ครึ่งวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในภาชนะ ตั้งประดับสถานที่