T’S RESIDENCE บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง

บ้านโมเดิร์น โครงสร้างเหล็ก ใต้ถุนสูง ทรงกล่องหลังนี้ มีคอนเซ็ปต์ อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยนำไม้ไผ่มาเป็นองค์ประกอบจนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้บ้านหลังนี้

“บ้านใต้ถุนสูง” ในสถาปัตยกรรมแบบใหม่

บ้านใหม่เป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ถุนสูง การออกแบบให้สะท้อนเรื่องราวของตัวอาคารและผู้อยู่อาศัยโดยเจ้าของบ้านก็ยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมภายใต้สถาปัตยกรรมสมัยใหม่