HAPPYNEST HOSTEL ที่พักสไตล์ ZAKKA ในเชียงราย

Happynest Hostel ที่พักสไตล์ Zakka ในจังหวัดเชียงรายที่ตกแต่งด้วยโทนสีขาวสลับไม้ ประกอบกับเฟอร์นิเจอร์พื้นถิ่นเมืองเหนืออย่างลงตัวและอบอุ่น