U NIMMAN CHIANG MAI คำต้อนรับเมื่อเดินทางสู่ย่านนิมมาน เชียงใหม่

โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ อีกหนึ่งโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ตั้งเด่นบนทำเลทองในจังหวัดเชียงใหม่ แยกรินคำ ถนนนิมมานเหมินท์