ไฮเดรนเยียเป็นโรคใบจุด รักษาได้ในขั้นตอนง่ายๆ

หากสังเกตเห็นว่าต้น ไฮเดรนเยีย แสนรักเริ่มในลักษณะเป็นใบไหม้เป็นรูกลมๆ ให้รู้ไว้เลยว่า ไฮเดรนเยียเป็นโรคใบจุด ซึ่งสาเหตุกิดจากเชื้อรา