SOI SAM : SHONE PUIPIA’S SPACE เมื่อสถาปัตยกรรมทำหน้าที่เป็นเสมือนผืนผ้าใบให้กับงานศิลปะ

Soi Sam: Shone Puipia’s Space แกลเลอรี่ ซึ่งได้รับการออกแบบให้งานสถาปัตยกรรมทำหน้าที่เป็นเสมือนผืนผ้าใบ ช่วยดึงความงามของงานศิลปะให้โดดเด่นขึ้น