“Rosalind” สวนสไตล์ฟอร์มัล ที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนยุโรป

สวนสไตล์ฟอร์มัล ที่ได้แรงบันดาลใจจากสวนยุโรป ทั้งหมดนี้มาจากการออกแบบของ คุณเต้ย – ภานุวัฒน์ อ้นอารี ผู้เป็นเจ้าของสวนและลงแรงโดยทีมงานจัดสวนของเขา