แหนแดง

 Azolla/Water Fern/Water Velvet ชื่อวิทยาศาสตร์: Azolla pinnata R.Br. วงศ์: Azollaceae ประเภท: เฟินน้ำขนาดเล็ก ลำต้น: ลอยอยู่บนผิวน้ำ มีลำต้นเล็ก ๆ ทอดไปตามผิวน้ำ แตกแขนงได้และมีรากอยู่ใต้น้ำ ใบ: ใบอวบน้ำ ขนาดเล็กมาก ประมาณ 1 มิลลิเมตร เรียงสลับกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ใบส่วนบน มีใบหนาสีเขียว พอใบแก่หรือมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น ได้รับแสงมากเกินไป จะกลายเป็นสีแดง ใบด้านล่าง บาง ไม่มีสี ส่วนอับสปอร์จมอยู่ใต้น้ำ แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกลุ่มใบไปปลูก การใช้งานและอื่นๆ: เป็นเฟินน้ำสกุลเดียวของวงศ์นี้ ในไทยพบได้ทั่วทุกภาค ใช้เป็นอาหารปลา นิยมนำมาทำปุ๋ยเพื่อเพิ่มธาตุไนโตรเจนในนาข้าว