DESIGN TO SURVIVE! ดีไซน์เพื่อยุคต้องรอด : EARTH

งานดีไซน์ที่ถูกพัฒนาขึ้น พร้อมแนวคิดที่ช่วยให้มนุษย์ต่อสู้กับแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ