CAT TOWNHOME แปลงทาวน์โฮมให้เป็นบ้านแมวและคน

ไอเดียแต่งบ้านที่มีแมว รีโนเวตทาวน์โฮมยกหลังให้กลายเป็นบ้านที่คนสามารถอยู่อาศัยร่วมกับแมวได้อย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย