CONTAINER HOUSE เปลี่ยนตู้คอนเทนเนอร์ 15 ใบ เป็นบ้านหนึ่งหลังใหญ่กับอีกหนึ่งหลังน้อย

จากความคิดแรกเริ่มที่จะสร้างบ้านชั่วคราวด้วยตู้คอนเทนเนอร์เก่าเก็บ 3 ใบ ผสมกับมิตรภาพระหว่างเจ้าของบ้านและสถาปนิก กลายเป็นบ้านสองหลังที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์รวมไปทั้งหมด 15 ใบบนที่ดินกว่าสองงาน ในจังหวัดขอนแก่นหลังนี้