HACKING COFFEE FLAGSHIP เมื่อสถาปัตยกรรมทำหน้าที่เป็นเครื่องจักรล้ำสมัย

Hacking Coffee Flagship คาเฟ่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเจ้าของเคยเป็นโปรแกรมเมอรืมาก่อน จึงนำมาตีแผ่ในรูปแบบของคาเฟ่

VISTA COFFEE SHOP คาเฟ่ในฝันที่มีเส้นริบบิ้นพลิ้วไหวในห้วงอากาศ

VISTA COFFEE SHOP หยิบความรู้สึกเบาสบายมาผสมผสานกับจินตนาการสู่การสร้างประสบการณ์แบบคาเฟ่ในฝัน ด้วยเส้นสายสุดพริ้วไหว ภาพสะท้อน และความเขียวชอุ่ม