แต่งบ้าน แบบสนใจธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

การออกแบบบ้านให้เปิดรับ ธรรมชาติ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ในยุคที่ทั้งนักออกแบบและเจ้าของบ้านให้ความสำคัญกับต้นไม้และสิ่งแวดล้อม