เตยหอม

Fragrant Pandan/Pandanus Palm ชื่อวิทยาศาสตร์: Pandanus amaryllifolius Roxb. วงศ์: Pandanaceae ประเภท: ไม้พุ่มล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 1 เมตร ลำต้น: แตกกอเป็นพุ่ม รากขนาดใหญ่ออกตามข้อ เมื่อโตเต็มที่สูงจะมีเนื้อไม้ ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับรอบต้น ใบรูปแถบ กว้าง 2 – 5 เซนติเมตร ยาว30 – 60 เซนติเมตร แผ่นใบหนามีรอยพับ 3 เส้น เมื่ออายุมากขึ้นขอบใบมีหนามเล็กๆ มีกลิ่นหอม ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกกลม เมื่อต้นใหญ่และสมบูรณ์จะออกดอกตามซอกใบ แต่มักไม่ปรากฏ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนหรือดินเหนียวที่มีน้ำขังแฉะหรือตามริมน้ำ แสงแดด: แสงแดดครึ่งวันถึงตลอดวัน น้ำ: มาก ขยายพันธุ์: แยกหน่อ การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกคลุมดินริมน้ำ รากจะช่วยยึดดินไม่ให้พังทลาย ปลูกริมทะเลได้ ใบใช้แต่งกลิ่นขนมหวาน รากต้มน้ำดื่มช่วยบำรุงหัวใจและร่างกาย