กล้าต้นไม้ฟรี จากกรมป่าไม้ หรือสถานีเพาะชำใกล้บ้าน

กล้าไม้ แจกฟรีจากสถานีเพาะชำ มีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยากเพียงไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถรับกล้าไม้กลับบ้านพร้อมปลูกได้เลย วันนี้ไปทำความเข้าใจพร้อมๆกัน