[DAILY GUIDE] ไอเดียจัดมุมแต่งจักรยาน

อุปกรณ์ซ่อมแซมและแต่งจักรยานมีตั้งแต่อะไหล่ชิ้นเล็กจิ๋วไปจนถึงอุปกรณ์ชิ้นใหญ่น้ำหนักมากลองหากล่องพลาสติกที่มีช่องแบ่งด้านในหลายๆชั้น