โมกเครือ

เครือไส้ตัน เดื่อดิน เดื่อเถา มะเดื่อเถา ไส้ตัน ชื่อวิทยาศาสตร์: Amphineurion marginatum (Roxb.) D.J. Middleton วงศ์: Apocynaceae ประเภท: ไม้เลื้อย อายุหลายปี ลำต้น: ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ทอดเลื้อยได้ไกล 5 – 10 เมตร ใบ: รูปขอบขนานแกมรีออกตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน เห็นเส้นใบชัดเจน ยอดอ่อนสีแดงเรื่อ ต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาว กลีบดอกบิดเวียน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ผล: ฝักยาว เมื่อแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดยาวเรียว ปลายเมล็ดมีขนสีขาวช่วยกระจายพันธุ์ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี ทนดินเค็ม น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: […]

ผักหวานบ้าน

ก้านตง จ๊าผักหวาน ผักหวาน ผักหวานใต้ใบ มะยมป่า sweet leaf bush ชื่อวิทยาศาสตร์: Sauropus androgynus (L.) Merr. วงศ์: Euphorbiaceae ประเภท: ไม้พุ่ม ความสูง: 2 – 3 เมตร ลำต้น: สีเขียว ตั้งตรง ใบ: เดี่ยว รูปไข่ป้อม เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ปลายใบแหลม โคนใบมน สีเขียวเข้ม มีหูใบเป็นแผ่นเล็กๆที่โคนก้านใบ ดอก: ออกตามซอกใบห้อยลง เป็นดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น สีแดงเข้ม ผล: กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 – 1.5 เซนติเมตร สีขาว ห้อยลงดูคล้ายมะยม สมชื่อ “มะยมป่า” เมื่อผลแก่จะแตกออก ภายในมีเมล็ดรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก ดิน: ดินร่วน ระบายน้ำดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง […]