เขากวางอ่อน

ม้าลาย/เอื้องเขากวาง/เอื้องจะเข็บ/เอื้องม้าลายเสือ/Deer Antlered Phalaenopsis ชื่อวิทยาศาสตร์: Phalaenopsis cornucervi (Breda) Blume & Rchb.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตทางยอด ลำต้น: ลำต้นสั้น ใบ: ใบรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ออกเรียงสลับระนาบเดียว กว้าง 2 – 4 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร แผ่นใบหนาอวบน้ำ สีเขียวเป็นมัน ดอก: ช่อดอกออกจากซอกใบ แต่ละช่อมี 5 – 8 ดอก แกนช่อดอกแบน มีใบประดับรูปสามเหลี่ยม ดอกบานขนาด 3 – 4 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลือง มีแต้มและปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบเป็นมัน กลีบปากสีขาวอมเหลืองอ่อน ปลายกลีบแผ่กางออกเป็นรูปสามเหลี่ยม ออกดอกเดือนตุลาคม – มีนาคม ดิน: […]